Source code of /package/debian/po/pl.po

Last modified: 2012-06-26 16:15:57

Download

# Translation of gwhois debconf templates to Polish.
# Copyright (C) 2010
# This file is distributed under the same license as the gwhois package.
#
# Michał Kułach <michal.kulachgmail.com>, 2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: gwhoispackages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-05-15 23:41+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-03-12 11:57+0100\n"
"Last-Translator: Michał Kułach <michal.kulachgmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <debian-l10n-polishlists.debian.org>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Install gwhois as a whois proxy server?"
msgstr "Zainstalować gwhois jako serwer pośredniczący whois?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"If gwhois is installed as a whois proxy server (using inetd) it will listen "
"on the standard whois port (43) allowing normal whois clients to query it."
msgstr ""
"Jeśli gwhois zostanie zainstalowany jako serwer pośredniczący whois "
"(używając inetd), będzie nasłuchiwał na standardowym porcie whois (43), "
"pozwalając zwykłym klientom whois na odpytywanie go."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"This can be interesting for example if you want to setup a generic whois "
"server for your company or coworkers which can then use their standard whois-"
"client (e.g. a windows client) and still make use of the intelligent "
"features of gwhois."
msgstr ""
"Może być to przydatne np. jeśli zachodzi potrzeba skonfigurowania typowego "
"serwera whois dla firmy lub współpracowników, którzy będą mogli w ten sposób "
"używać standardowych klientów whois (np. klienta windowsowego) i korzystać "
"jednocześnie z zaawansowanych funkcji gwhois."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Inetd or compatible replacement not installed."
msgstr "Inetd lub kompatybilny zamiennik nie jest zainstalowany."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"You configured gwhois to act as a whois proxy server. This requires inetd or "
"a compatible replacement (in particular the 'update-inetd' binary) which was "
"not found."
msgstr ""
"Skonfigurowano gwhois jako serwer pośredniczący whois. Takie ustawienie "
"wymaga inetd lub kompatybilnego zamiennika (przede wszystkim pliku binarnego "
"\"update-inetd\"), który nie został znaleziony."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Please install a package providing inet-superserver and reconfigure gwhois "
"or disable proxy operation."
msgstr ""
"Proszę zainstalować pakiet udostępniający inet-superserver i ponownie "
"skonfigurować gwhois lub wyłączyć tryb serwera pośredniczącego."